Mélyépítési munkák előkészítése: a talajvizsgálatok

A mélyépítési munkák rengeteg előkészületet, vizsgálatokat, számításokat igényelnek, mielőtt ténylegesen is meg lehet kezdeni az adott projekt kivitelezését. Cikkünkben az előkészítési feladatokat, folyamatokat fogjuk bemutatni.

Talajfeltárás és talajvizsgálatok

Az építési tevékenység által érintett, befolyásolt, az elkészült építmény viselkedésére kiható, az építési tevékenységet befolyásoló talajkörnyezet felépítését és tulajdonságait olyan mértékig kell megismerni, hogy az építmény, illetve az építkezés, valamint a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek.

A 3 fajta talajvizsgálat:

  • Előzetes vizsgálatok
  • Tervezési vizsgálatok
  • Kiegészítő, ellenőrző vizsgálatok

Előzetes vizsgálatok

Az előzetes vizsgálatok célja, hogy az építési hely, terület alkalmasságát meg lehessen ítélni; ha szükség van rá, másik helyeket lehessen választani; a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg lehessen becsülni; a tervezési és ellenőrző vizsgálatokat meg lehessen tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének azonosítását; az anyagnyerőket ki lehessen jelölni.

Tervezési vizsgálatok

A tervezési vizsgálatok célja az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő tervezése; az építési módszer megtervezése; az építés közben lehetséges bármely nehézség azonosítása.

A tervezési vizsgálatok tartalma az érintett talajzóna felépítését és jellemzői; a tartószerkezetek teljesítőképességére kiható paraméterek.

Ellenőrző vizsgálatok

Az ellenőrző vizsgálatok célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a valóságban tapasztalt talajadottságok megegyeznek-e azokkal az értékekkel, adottságokkal, melyeket a tervben feltételeztünk; valamint az, hogy az elkészült építmény viselkedése (mozgások, feszültségek stb.) megfelelnek-e a tervben meghatározottaknak.